Formulár k žiadosti o dar

Čo všetko budete potrebovať k žiadosti

Osoba, ktorá o dar žiada

u maloletého rodič, popr. jeho zákonný zástupca alebo zástupca organizácie - napr. detský domov, ústav sociálnej starostlivosti, atď.

Komu je dar určený

Vyplňte v prípade, že sa osoba nezhoduje s bodom 1

Finančný alebo vecný dar

Ošetrujúci lekár

Ošetrujúci alebo pomôcku odporúčací lekár

Prílohy

Maximálna veľkosť jednej prílohy: 1 MB

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140