Ďalšie možnosti pomoci

Ak nechcete, alebo nemôžete poslať finančný príspevok či, ak nemáte záujem o suvenír od známej osobnosti, možno práve tu nájdete inšpiráciu, ako pomôcť.

Pravidelné členské príspevky:
Pravidelné členské príspevky na prevádzku udržujú združenia v chode a umožňujú rozdeľovať dary ľuďom v núdzi v 100% výške. Informujte sa tu a staňte sa čestným členom.

Darovanie zaujímavého predmetu od známej osobnosti:
Poznáte nejakú známu osobnosť? Opýtajte sa jej, či by bola ochotná venovať do našej zbierky nejaký zaujímavý (najlepšie vlastnoručne podpísaný, vyrobený) predmet pre naše dobročinné účely. Ak poznáte niekoho takého, ale neviete si rady, kontaktujte nás. 

Darovanie predmetu (resp. zdravotnej pomôcky), za účelom zbierky:
Môžete pomôcť aj tak, že priamo venujete vec, o ktorú klient prostredníctvom našich webových stránok žiada. Zoznam práve prebiehajúcich zbierok nájdete tu.

Účasť na aukcii Dobrého skutku:

Zúčastnite sa niektorej z aukcií občianskeho združenia Dobrý skutok (viď. Aktuality, akcie, články). Zakúpením draženého predmetu prispejete na dobrú vec a získate nielen darček, ale aj skvelý zážitok.

Zakúpenie reklamných pozícií na našom webe:
Na webe www.dobryskutok.sk možno nájsť veľa miest, kde sa môžete prezentovať. Konkrétnu podobu je nutné dohodnúť individuálne.

Poskytnutie služieb združenia Dobrý skutok:
Uvítame aj akúkoľvek pomoc týkajúcu sa prevádzky nášho združenia (napr. zabezpečenie tlače či výroby propagačných materiálov, pomoc pri organizovaní podujatí, a pod.). Ak chcete spolupracovať, kontaktujte nás tu. 

Prezentácia združenia Dobrý skutok na Vašich webových stránkach:
Máme pripravených niekoľko ikoniek, boxy s predmetmi a export vo formáte RSS, CSV. Ďalšie formáty vyrobíme na požiadanie.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140