Ako ušetriť na daniach

Dobrý skutok SK je príjemcom 2% z daní. Budeme radi za každý dar aj touto cestou ...

Stačí uviesť Dobrý skutok SK ako príjemce v daňovom priznaní (PO, SZČO), či vo Vyhlásení o poukázaní  2% dane (zamestnanci) a 2% z daní potom odvedie Daňový úrad na náš účet vedený v ČSOB, a.s., Bratislava, č. 4018750414/7500. Účet zatiaľ nie je funkčný ako transparentný, preto Vás o použití takto získaných prostriedkov budeme informovať prostredníctvom týchto webových stránok.

Ako darovať 2% z dane Dobrému skutku SK?

Prostredníctvom tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  1. FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  2. PRÁVNICKÁ OSOBA
  1. ZAMESTNANEC

 

ÚDAJE O DOBROM SKUTKU – PRIJÍMATEĽOVI 2 % z dane:

Názov:  Dobrý skutok SK
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42 260 396
Sídlo: Pribinova 25, Bratislava 811 09

Ďakujeme zo srdca za Vašu podporu!

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140