Finančný dar s výberom suveníru

V hodnote finančného príspevku, ktorý máte v úmysle darovať, si môžete vybrať z nášho webového katalógu darčekov "odmenu" vo forme darčeka od známej osobnosti.

Postup zaslanie finančného daru a výberom suveníru.

1. V našom katalógu darčekov si vyberte predmet, ktorý chcete získať a ktorého hodnota zodpovedá vašej predstave o výške finančného daru.
2. Zvoľte chcem darček, otvorí sa objednávka.
3. Rozdeľte hodnotu darčeka konkrétnym príjemcom, ktorému (ktorým) chcete finančný dar venovať.
4. Systém vás ďalej navedie už sám ďalšími krokmi - zadaním kontaktných údajov, rekapituláciou, pokyny k platbe, vygenerovaním a tlačou darovacej zmluvy.  

O úspešnom prebehnutí objednávky sa môžete presvedčiť v zozname darcov, kde by ste mali nájsť svoje meno a meno klienta (klientov), ktorému (ktorým) ste sa rozhodli pomôcť.

NEPREHLIADNITE:

  • 2% z daní charite namiesto štátu - Dobrý skutok SK je jedným z možných príjemcov 2% z daní. Budeme radi za každý dar aj touto cestou, aj keď bude anonymný. Viac informácií o odpočítaní darov zo základu dane si prečítajte tu .
  • V inom ako vyššie uvedenom prípade Vám bude na Vaše finančné dary vyhotovená darovacia zmluva a máte vždy možnosť sami určiť konkrétneho príjemcu Vášho finančného daru.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140