SČK - Správa o využití darovaných finančných prostriedkov

Vážení darcovia, 

na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky zo dna 26. februára 2022 (uznesenie vlády SR č. 142/2022) v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a následnej utečeneckej vlny sme začali realizovať' humanitárne aktivity.

Pracovníci a dobrovoľníci SČK, územného spolku Bratislava mesto pomáhali po vypuknutí na hraniciach s Ukrajinou. Poskytovali sme základnú prvú pomoc ako aj materiálnu pomoc, teplé a studené nápoje a stravu.

Darované finančné prostriedky sme využili predovšetkým na materiálnu pomoc, potraviny a zabezpečenie skladovania potravín (chladiace zariadenie), základné hygienické potreby, deky, termosky, zdravotnícky materiál.

Taktiež sme finančné prostriedky využili na pohonné hmoty a materiálne vybavenie humanitárnej jednotky, ktorá zasahovala v teréne na hraniciach Vyšné Nemecké a v Bratislave na Regrútskej ulici (Cudzinecká polícia SR).

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomáhali pri poskytovaní a koordinácii pomoci pre ľudí z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. Situácia sa neustále vyvíja a podľa toho sa menia aj potreby, ktoré treba zabezpečovať. V súčasnosti humanitárne stále podporujeme ukrajinských občanov trvanlivou stravou, vrátane špeciálnej - podľa diagnóz, a zdravotnými pomôckami ako glukometry, tlakomery, ortopedické pomôcky a iný zdravotnícky materiál, ktorý je pre ukrajinských občanov finančne náročný na zabezpečenie. Poskytujeme poradenské služby vrátane spájania rodín, základnej finančnej podpory a edukácie v oblasti prvej pomoci. Našou snahou je neustále pomáhať' tam, kde je to práve najpotrebnejšie.

Prijmite od nás veľké poďakovanie za poskytnutie finančného daru na podporu humanitárnych aktivít pre Ukrajinu.

Pavlína Ferenčič, riaditeľka SČK Bratislava - mesto

V Bratislave, dna 31. 5. 2022

SČK_dopis.png

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140