Poďakovanie: Viktor Vicena

Milá spoločnosť Dobrý skutok, dovoľte mi, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste prejavili poskytnutím sponzorského daru na úhradu detského polohovacieho vaku BEANSEAT pre nášho syna Viktorka.

Vďaka tomuto polohovaciemu vaku, Viktorko má svoje miestečko, kde si môže  pohodlne a bezpečne posedieť, oddýchnuť po škole, Viktorko využíva kresielko na pozeranie obľúbených rozprávok z TV alebo z  tabletu. Sme nesmierne vďační za Váš dar a sme šťastní, že Vám náš osud, osud pre Vás cudzích ľudí, nebol ľahostajný. Vážime si každého jedného z Vás, ako ľudí s veľkým a láskavým srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, potreby, sny a skryté túžby.

Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu pomoc a dobročinnosť a prajem Vám nech Vás na ceste životom sprevádza len to najlepšie.

S úctou a vďakou
v mene syna Viktorka celá rodina Vicenová.

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140