Poďakovanie: Gabinka Badurová

Poďakovanie od Gabinky Badurovej za možnosť absolvovať rehabilitačný pobyt v Adeli MC v Piešťanoch.

Gabinka

Transparentný účet: 2002038140/2010 + IBAN: SK6283300000002002038140