Poďakovanie: Damian Žiga III

Dobrý deň,
ďakujem každému, ktorí sa podieľajú na pomoci nám aj ďalším detičkám... Ďakujem za príspevok, vďaka ktorému Damián absolvoval ďalšiu rehabilitáciu, ktorá ho znovu posunula o krok vpred.

Moje ďakujem je slovo, ktoré ozaj nedokáže nadefinovať tu vďaku, ktorú cítim. 
Ďakujem vám zo srdca aj v mene Damiana. 

S pozdravom a hlbokou úctou
Janka Žigová, maminka Damiána  

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140