Poďakovanie: Andrej Labanc

Chcem touto cestou poďakovať za veľkou pomoc nášmu bojovníkovi Andrejkovi. Pobyt v Adeli zvládol s úsmevom a statočne. Posielam fotky a ešte raz veľké poďakovanie za celu rodinku.

Našou snahou je pomáhať Andrejkovi pravidelne rehabilitovať a predchádzať tak zhoršovanie jeho ťažkých diagnóz. Dobrý skutok nám podal pomocnou ruku a vždy budeme na vás spomínať s vďakou a pokorou, že ste Andrejkovi pomohli..

Prajeme vám veľa dobrých ľudí nablízku  a podporu vo vašej obdivuhodnej práci .

Tiež pevne zdravie a posilu.
S úctou mama Maria Labancová

Fotogaléria

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz