Dobrý skutok SK v roku 2014 pomohol peti klientom

5. marca 2015 oslávil Dobrý skutok tretie narodeniny.
V roku 2014 sme spoločne pomohli piatich klientom sumou 3 521 eur nasledovne:

 

DARY 2014

 

 

Komu je dar určený

Účel daru

Finančný dar

Lýdia a Nina Kubjatkovy

Rehabilitačný kúpeľnový pobytu v Kováčovej

345 € 

Dominik Oravec

Rehabilitačný pobyt v špecializovanej rehab. nemocnici TETIS, s.r.o.

116 € 

Adam Kopas

Operácia v Kladne na uvolnenie svalov  ULZIBAT

2 100 € 

Denis Targoš

10 x sedenia u rehab. lekára MuDr.S. Fedotov          

959 € 

Alžbeta Baranovská

Doplatok k zdvíhaciemu zariadeniu a stav. úpravám a montážou

872 € 

Celkem

4 392 € 

Všetkým priaznivcom a darcom srdečne ďakujeme!

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz