Časté otázky

Skôr než sa spýtate na to, čo vás zaujíma, prečítajte si časté otázky a odpovede na ne. Ak tu nenájdete hľadanú odpoveď, použite kontaktný formulár alebo sa dotázejte telefonicky - kontakty na členov združenia a ďalších spolupracovníkov nájdete tu

Dotaz. Kedy dostanem vybraný darček - suvenír?

Darček zasielame na vašu adresu po obdržaní podpísanej darovacej zmluvy a pripísanie finančného daru na náš účet. Darovaciu zmluvu a údaje pre zaslanie finančného daru získate v procese objednania darčeka alebo pri vypĺňaní formulára pre zaslanie finančného daru.

Dotaz. Prečo musím zaslať poštou dve podpísané darovací zmluvy?

Jeden výtlačok je nutný pre daňové priznanie nášho združenia, druhý zašleme potvrdený späť. Zmluva slúži ako doklad o uhradení finančnej čiastky a na určenie účelu, kam bola suma venovaná.

Dotaz. Dokedy musím zaslať finančný dar?

Finančný dar musí byť pripísaný na náš účet do 14 dní od vytvorenia darovacej zmluvy (dátum je uvedené na zmluve). Ak dar nebude pripísaný do vyššie uvedenej doby, je darovacia zmluva vyradená z našej databázy, popr. rezervovanej darčeky znovu uvoľnené pre ďalších záujemcov.

Dotaz. Ako je to s poštovným?

Poštovné aj balné hradí naše združenie.

Dotaz. Môžem si predmet vyzdvihnúť aj inak ako na pošte?

Áno. Predmet si môžete vyzdvihnúť po predchádzajúcej dohode v sídle o.z. Dobrý skutok (Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Město). Najmä u hodnotnejších predmetov odporúčame využiť túto možnosť.

Dotaz. Vybral/a som si klienta, ktorému chcem poslať finančný dar, ale žiadny suvenír nechcem. Ako to urobiť čo najjednoduchšie?

V tomto prípade stačí zvoliť na úvodnej stránke modrú cestu - "jednorazový dar", pokračovať podľa inštrukcií. Systém Vás tu prevedie zvolením sumy, rozdelením príjemcom, až k vygenerovanie darovacej zmluvy, ktorú nám v dvoch vyhotoveniach pošlite na našu adresu. Zmluvu potvrdíme a jeden list vám pošleme späť.

Dotaz. Zmazal/a som si darovaciu zmluvu, ktorá mi došla v e-mailu a nemám vytlačenú ani tú, ktorá sa mi ponúkala na vytlačenie na webe. Čo mám robiť?

Napíšte nám cez kontaktný formulár, Zmluvu Vám pošleme znovu.

Dotaz. Počas vypĺňania formulára som omylom vyplnil/a zle údaj. Ako to môžem opraviť?

Napíšte nám cez kontaktný formulár, zašleme Vám Zmluvu znovu so správnymi údajmi.

Dotaz. Ako si môžem overiť, že bol finančný dar v poriadku pripísaný na váš účet, a ako overím, že bol využitý na stanovený účel?

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby máte možnosť jednoducho sledovať na našom transparentním účte a v zozname darcov u konkrétneho klienta, ktorému bol váš dar zaslaný. Zoznam predtým uspokojených klientov nájdete v archíve.

Dotaz. Viem o človeku, ústavu, inštitúcii, ktorá podľa môjho názoru potrebuje pomôcť. Ako vás môžem skontaktovať?

Pošlite nám e-mail na adresu: info@dobryskutok.sk. Skôr než nám kontakt na potenciálneho žiadateľa zašlite, prečítajte si informácie o podmienkach, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Dotaz. Čo je to tzv. "Čistá zbierka"?

Na základe schválenia výborom združenia bude vo výnimočných prípadoch Dobrý skutok poskytovať klientovi možnosť zverejnenia jeho žiadosti na webových stránkach www.dobryskutok.sk. U týchto žiadostí združenie negarantuje klientovi dosiahnutí cieľovej sumy, ani jej doplnenie z rezervných fondov združenia, tzn. že si žiadateľ aktívne hľadá darcu medzi svojimi priateľmi, kamarátmi, združenie je len "prostredníkom", ktorý dary zhromažďuje a vystavuje darovací zmluvy. Na "čisté zbierky" môžu prispievať i darcovia, ktorí si ju vyberú cez webové stránky tak, ako na ostatné zverejnené (garantované) žiadosti. Ak sa cieľovej sumy nedosiahne, má klient možnosť doplatiť chýbajúcu sumu alebo si po schválení výborom združenia vybrať iný dar. Pokiaľ nebude chýbajúca suma doplatená a iný dar nebude združením schválený, klient vopred súhlasí s postúpením čiastky v prospech ostatných klientov.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140