Dobrý skutok na ľade 2018

V čase vianočnom, kedy ľudia sú viac ľudskejší a ohľaduplnejší, vypnú od bežných starostí som sa rozhodol usporiadať akciu s dobročinným podtónom.

V hlave som už dlhšie mal myšlienku zorganizovať akciu pre Dobrý skutok na ľade. Som rád, že práve pred koncom roka 2018, v sobotu 29. 12., sa podarilo prilákať na zimný štadión v Banskej Bystrici takmer 70 priaznivcov korčuľovania  a hokeja. Tí, ktorí nemali korčule, povzbudzovali súťažiacich na ľade, či už v rýchlosti, presnosti alebo šikovnosti.

Po bravúrnych výkonoch na ľade sme sa zohriali nielen opojným punčom, ale aj výbornou kapustnicou, klobáskami a inými dobrotami. Tombola rozžiarila oči všetkých detí a vyčarila radosť z výhry.

Ďakujem všetkým, ktorí s organizáciou pomáhali a som rád, že sme sumou 480 EUR mohli pomôcť Adámkovi Kačmarčíkovi, klientovi Dobrého skutku na liečbu v Adeli centre v Piešťanoch.

Martin Lipták, regionálny riaditeľ Broker Consulting

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140