Danka Barteková a Dobrý Skutok na RACING TEAM CUP

Akciu organizovala nezisková organizácia Dobrý Skutok.Ďakujeme všetkým darcom za finančný dar z tejto akcie v hodnote 574 EUR.

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz