Danka Barteková a Dobrý Skutok na RACING TEAM CUP

Akciu organizovala nezisková organizácia Dobrý Skutok.Ďakujeme všetkým darcom za finančný dar z tejto akcie v hodnote 574 EUR.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140