Rozdeľte prosím celkovú sumu medzi príjemcov: 150,00   EUR

Zostáva rozdeliť: 150,00  EUR

Transparentný účet: 2002038140/2010 + IBAN: SK6283300000002002038140