Rozdeľte prosím celkovú sumu medzi príjemcov: 600,00   EUR

Zostáva rozdeliť: 600,00  EUR

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz