Zoznam darcov

  • 3 600,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 16.3.2022
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 3 600,00   EUR .

Manželov dôchodok a môj opatrovateľský príspevok sotva pokrývajú výdavky na každodennú existenciu. Manžel pre zlepšenie svojho zdravotného stavu veľmi potrebuje rehabilitačnú liečbu, ktorá je však finančne veľmi ťažko dostupná.

Manželove zdravotné komplikácie sú mnohonásobné. Takmer 20 rokov trpí ťažkou formou reumatickej artritídy. V dôsledku reumy má pravú stranu silne postihnutú, zdeformovaný členok a prsty na ruke, bolestivé opuchy na ruke i nohe. K týmto komplikáciám sa pred piatimi rokmi pridružila cievna mozgová príhoda, ktorá postihla celú ľavú stranu a odvtedy je manžel na invalidnom vozíku. Je to veľmi ťažká kombinácia obojstranného postihnutia.

S cvičením v domácom prostredí sme začali ihneď, ako to bolo možné a stále pokračujeme. Pre nás oboch je každé, aj malé zlepšenie úžasnou pomocou v každodennom živote. Preto sa obraciam na Vás, dobrých ľudí, ktorým nie je ľahostajný náš osud, s prosbou o láskavú pomoc. Vďaka nej bude manžel môcť pravidelne rehabilitovať.

Aj malá podpora je veľkou pomocou a vopred vám za ňu zo srdca ďakujeme.
Eva Oláhová s manželom Štefanom

Dobrým skutkom pre Štefana Oláha je finančný dar vo výši 3 600 eur na rehábilitácie v domácom prostredí za pomoci fyzioterapeuta.

Eva Oláhová
Fiľakovo
Tel: 0902051360

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140