Zoznam darcov

  • 3 200,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 13.9.2023
  • 10,00 EUR Anonymný darca 28.7.2023
  • 60,00 EUR Ivan Sedilek 5.7.2023
  • 120,00 EUR Posadka MH77 3.7.2023
  • 30,00 EUR Ivan Sedilek 1.7.2023
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 3 420,00   EUR .

Na odd. neonatológie a perinatológie v BB strávil prvé 3 mesiace svojho života, počas ktorých prekonal 2x apnoe a bol ešte v inkubátore prevážaný do NÚDCH Kramáre kvôli operácii retinopatie nedonosených. Ďalšie 2 mesiace strávil Šimonko na odd. dojčiat, až keď sa jeho stav sa postupne pomaly stabilizoval.

Keď sme si ho v januári po polroku života v nemocnici konečne priniesli domov naučili piť z fľaše a začali s ním cvičiť Vojtovu metódu prejavil sa u neho Westov syndróm. V prvom roku jeho života sme museli byť znovu hospitalizovaný a bola mu nasadená liečba antiepileptikami s tým, že sme museli prestať cvičiť a liečiť záchvaty, ktoré by mu viac poškodili mozog.. O pár mesiacov sa EEG vyšetrení objavili nové výboje a bola podaná silnejšia liečba.

Bola mu diagnostikovaná epilepsia a detská mozgová obrna. Na tejto liečbe sme do teraz a robíme všetko čo sa dá aby náš syn mohol viesť plnohodnotný život. Sami to však nezvládneme, pretože pobyty, ktoré ho môžu postaviť na nôžky žiadna z poisťovní neprepláca.

Aj napriek nepriaznivému stavu je Šimonko usmievavý a šikovný chlapček a snaží sa robiť pokroky.  Preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc. Jeden takýto pobyt stojí 3 500 eur a je to pre nás finančne neúnosné. 

Ďakujeme za každé 1 euro...  aj more sa predsa skladá z kvapiek.

Šimonkovi rodičia.

Dobrým skutkom pre Šimonka Binderu je finančný dar vo výši 3 420 eur na 2-týždňový neuro-rehabilitačný program s ubytovaním v AXIS Piešťany.

Zuzana Herichová
Banská Bystrica
Tel: 0910939358

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140