Zoznam darcov

  • 960,00 EUR Deň dobrých skutkov 15.7.2015
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 960,00   EUR .

Sme trojčlenná rodina. My rodičia sme invalidný dôchodcovia, obaja slabozrakí. Ja aj manžel máme zrakový postih na 80%. Syn Tomáško, narodený v septembri 2006 má ťažkú mozgovú obrnu, epilepsiu, poruchy reči a zraku. Vzdeláva sa podľa špeciálneho individuálneho výchovno vzdelávacieho plánu za pomocou osobného asistenta. Do školy chodí rád, v kolektíve detí sa cíti veľmi dobre.

Rehabilitácia sú pre Tomáška dôležité, ale pre nás veľmi finančne náročné. Nevzdávame sa a hľadáme možnosti, ako synovi pomôcť.
Tomáškovi by veľmi pomohol rehabilitačný pobyt v Neurino Šamorín, na ktorý potrebujeme 960 Eur.

Vopred ďakujeme za pochopenie našej situácie a vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc.
Jana Paulovičová - mamička

Dobrým skutkom pre Tomáška Pauloviča je finančný dar 960 Eur na rehabilitačný pobyt v Neurino Šamorín.

Jana Palulovičová
Žitavany
Telefon: 0908 320 586

Transparentný účet: 4018750414/7500 + IBAN: SK53 7500 0000 0040 1875 0414
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz