Zoznam darcov

  • 70,00 EUR Dobrý skutok na ľadě 2023... 9.1.2024
  • 2 830,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 27.12.2023
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 2 900,00   EUR .

Matej sa narodil roku 2018 s diagnózou Downov syndróm. Downov syndróm nesie so sebou mentálne zaostávanie a tiež oneskorený verbálny vývin, to všetko je spojené s hrubou a jemnou motorikou. Všetci v rodine sa veľmi snažíme o rozvoj jeho hrubej motoriky, jemnej motoriky, rozvoj sebaobslužných činnosti, rozvoj reči a o jeho celkové napredovanie. Veľmi by sme si priali, aby v predškolskom veku navštevoval neurorehabilitačné pobyty čo najčastejšie, pretože vtedy je mozog oveľa viac plastický a  dieťa sa rozvíja oveľa rýchlejšie. Naším snom je Mateja integrovať do bežnej základnej školy a pomáhať lámať zlé predsudky o Downovom syndrome u intaktnej spoločnosti.

Finančná situácia v našej domácnosti je od narodenia Mateja veľmi zložitá. Okrem Mateja máme aj ďalšie 2 dcéry (16 a 12 rokov). Nielen, že Matejovi nedokážeme sami doprať to, čo by potreboval, ale tiež naše dcéry si museli zvyknúť na rôzne obmedzenia. Matej síce už druhý rok navštevuje bežnú materskú škôlku, ale iba na doobedie, preto som ja toho času nestále na rodičovskom príspevku.

Pravidelne navštevujeme tiež rôzne iné terapie (canisterapia, hipoterapia, Play Wisely), ktoré dosť zaťažujú rozpočet rodiny a preto na pobyt v súkromnom zariadení AXIS Medical Center, ktorý stojí 2 900 EUR, nie sme vôbec schopní z jedného platu nasporiť. Na absolvovanie pobytu sme zakaždým, boli podporení buď nadáciou, alebo finančným darom. Bez pomoci iných by sme si pobyt nemohli dovoliť a Matej by určite napredoval oveľa pomalšie.  

Boli by sme preto veľmi vďační, keby sa nám aj vďaka Vám opäť podarilo intenzívny pobyt zopakovať a opäť skokovo napredovať. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Vašu štedrosť a finančnú pomoc.

S úctou a vďakou
Ščerbáková

Dobrým skutkom pre Mateja Ščerbáka je finančný dar vo výši 2 900 eur na 2-týždňový neuro-rehabilitačný program v AXIS Piešťany.

Eva Ščebáková
okr. Žilina
Tel: 0911698889

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140