Zoznam darcov

  • 450,00 EUR Deň dobrých skutkov 29.6.2016
  • 50,00 EUR Anonymný darca 5.6.2016
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 500,00   EUR .

Martinka má 18 rokov, t.č.na inv. dôchodku-je doma. Bývame v 3-izbovom bezbar. byte. Martinka sa narodila predčasne v 30 týždni (10.11.1997) spont. záhlavím. Vážila 1500g a merala 41cm. Bola maličká, ako mamina dlaň. Od začiatku veľmi bojovala o svoj život.. Mala problémy s dýchaním, bola napojená na pľúcny ventilátor. V inkubátore bola jeden mesiac. Martinka je statočná bojovníčka, je to naše stále sa usmievajúce slniečko, ktoré nás stále nabíja pozit. energiou. Veľmi ju ľúbime a ona ľúbi nás. Martinka nás veľa naučila a ona sa učí od nás. Martinka má výraznú kortikálnu a kmeňovú atrofiu, ptozu viečok, ťažkú spastickú kvadruparetickú formu DMO, Dyzartriu, Dyspraxiu, strabizmus, je plienkovaná. v noci ju polohujem. S Martinkou od malička cvičíme Vojtovú metodu, ktorá jej veľmi pomohla na jej zdravotný.stav. Pravideľne chodíme na masáže, veľa sa rozprávame, čítame, chodíme na výlety, plávame, robíme canisterapiu, hipoterapiu. Pravideľne absolvujeme rehab. pobyty, kúpeľ. liečbu v Turč. Tepliciach.

Navštevujeme neurol. ortop. logop. očnú ambulanciu. V minulosti sme navštívili kúpele Čilistov, Piešťany-Zelený strom a rehab. centrum Dunajská Lužná. Martinka bola integrovaná v ZŠ od 1-4 ročníku, kde bola vedená ako individuálne integrovaná žiačka so zdravot. Postihnutím. Dochádzala do školy 4x týždenne na hlavné predmety-jazyk slovenský, matematika, prírodoveda a vlastiveda. Na vyuč. hodinách pracovala s pomocou osob. asistentky. Využívala PC so špec. klávesnicou. V kolektíve detí sa cíti veľmi dobre. Na základe psychologického.a špeciálnopedag. vyšetrenia bola Martinka preradená do ŠZŠ.-5-10 roč. IVP triedy. Martinka sa pohybuje na špec. upravenom vozíku, sama nesedí, nechodí. Veľmi rada spoznáva nových ľudí, zaujíma sa o nové veci, má estetické cítenie, je vnímavá a citlivá. Teší sa na rehab. pobyty a kúpeľ. liečbu, ktoré sú pre jej zdravotný stav veľmi dôležité. I ked´ je Martinka doma, venujeme jej všetok svoj voľný čas-cvičíme, chodíme na masáže, výstavy, pravideľne sa stretáva so svojimi rovesníkmi. I napriek jej postihnutiu vyžaruje z Martinky pozitívna energia. Ked´že procedúry sú veľmi finančne náročné, stále hľadáme nové možnosti ako našej dcérke Martinke pomôcť na udržiavanie jej zdrav. stavu. Rodinné financie zaisťuje vo väčšej miere manžel, ked´že ja ako matka som na opatrov. príspevku, takže rodinný rozpočet je obmedzený, preto sa na Vás obraciam o žiadosť o fin. dar pre našu dcérku Martinku.

Vopred Vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

Dobrým skutkom pre Martinku Gocmanovú je finančný dar 500 Eur na kúpeĺnú liečbu v Turčianskych Tepliciach.

Jana Gocmanová
Ilava
Telefon: 0904 261 460

Fotogaléria

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz