Zoznam darcov

  • 5,00 EUR Anonymný darca 28.5.2024
  • 100,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 26.4.2024
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 105,00   EUR .

S Lukáškom vzhľadom na jeho zdravotné/mentálne postihnutie chodievame na rôzne terapie: logopédia, fyzioterapia, psychológia. Z príspevku na opatrovanie žiaľ nedokážem pokryť všetky výdavky, aj výdavky na domácnosť plus výdavky na rehabilitácie syna Lukáška. Z Príspevku na opatrovanie prispievam rodičom na byt mesačne + robievam bežne nákupy domácnosti ako strava, drogéria, hygienické potreby, lieky keď treba, ošatenie pre Lukáška pokiaľ to potrebuje + ja osobne tiež užívam lieky na predpis. Moji rodičia sú aktuálne bez príjmu, teraz nás finančne nepodporí.

V decembri a januári Lukáš prekonal ťažký infekt dýchacích ciest. Musel byť pripojený na pľúcnu ventiláciu a doteraz nie je úplne v poriadku a musí sa chrániť pred ďalšou infekciou. Okrem bežných terapií (logopédia, psychológia) nám teda pribudli náklady na rehabilitáciu, oxygenoterápiu a naplánovaný kúpeľný pobyt.

Aktuálne prebieha fyzioterapia v súkromnom centre. Žiaľ rehabilitácie v nemocnici nie sú možné vzhľadom na Lukáškov zdravotný stav, do NsP ľudia aj ľudia s infektom dýchacích ciest.

Psychologický stacionár nám síce bežne hradieva zdravotná poisťovňa no teraz na pôvodný stacionár nemôžeme chodiť z dôvodu liečby. Náhradná psychologická starostlivosť sa platí 30 eur, 1 x do týždňa. 

Jedna logopédia 30 minút stojí 15 eur, fyzioterapia 20 eur v CVI. Logopédia 1 x to týždňa, výnimočne každé 2. Je to finančne nákladné. Spolu 280 eur za mesiac. 

V apríli má syn Lukáško absolvovať kúpeľnú liečbu po prekonaní ťažkého infektu dýchacích ciest. Budeme 3 týždne dochádzať do kúpeľov v Nimnici. Kúpeľňa liečba je na regeneráciu dýchacích ciest po hospitalizácii v NÚDCH pre silný obojstranný zápal pľúc a potvrdený RSV vírus. Napriek tomu, že liečba je schválená zdravotnou poisťovňou, bude sa denne doplácať, síce denne to nie je vysoká suma: 3 eurá no za 21 dní to už je 63 eur + cestovné náklady.

Chcela by som týmto poprosiť o finančnú pomoc. 
S poďakovaním a úctou, 
Salayová 

Dobrým skutkom pre Lukáša Salaye je finančný dar 658 Eur na rehabilitácie, terapie a doplatok kúpeľného pobytu.

Lenka Salayová
Považská Bystrica
Tel: 0911 771 967 

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140