Zoznam darcov

  • 7,18 EUR Broker Consulting, a.s. 15.7.2015
  • 371,62 EUR Dane 2 % 15.7.2015
  • 401,20 EUR Deň dobrých skutkov 15.7.2015
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 780,00   EUR .

Som slobodná mamička zdravotne ťažko postihnutého synčeka Lukáška, narodeného v máji 2008. Lukáško je autista s DMO-ataktickou formou a mentálnou retardáciou. Má hyperkinetický syndrom a tak si vyžaduje 24 hodinovu opateru.
Lukáško potrebuje stálu rehabilitáciu a terapie na motoriku atd. Navštevujeme rózne rehabilitačné pobyty 2x ročne, ktoré žiaľ nie sú hradené zdravotnou poisťovnou.

Náklady na liečbu musím uhradiť sama. Rehabilitacia v rehabilitačním centre Liberta v Košiciach na 3 týždne stojí 99O eur. Lukáškovi tieto liečby veľmi pomáhajú a pomaly napreduje vo vývine.

V domácnosti bývame s Lukáškovou babkou a mojou maminkou a mojou staršiou sestrou, ktorá je plne invalidná dôchodkyňa a trpí vážnou chorobou. Navyše ja som po operácii a mám onkologické ochorenie. Z týchto vyššie uvedených dôvodov som finančne odkázaná na pomoc druhých.

Ďakujem vopred za pochopenie a akúkoľvek pomoc.

Dobrým skutkom pre Lukáška Ďurinu je finančný dar 780 Eur na úhradu špeciálneho trojtýždňového rehabilitačného pobytu v centre Liberta v Košiciach.


Zuzana Ďurinová
Plešivec
Telefon: 0919 045 113

Fotogaléria

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz