Zoznam darcov

  • 1 992,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 10.10.2017
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 1 992,00   EUR .

Napriek svojmu hendikepu som vyštudoval vysokú školu odbor sociálna práca špecializácia manažment v sociálnych službách. Toho času sa uchádzam o doktorát s filozofie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Piešťanoch. Od svojich jedenástich rokov sa venujem paralympijskému športu s názvom Boccia. Od roku 2005 som reprezentant v Slovenskej republike. Počas mojej reprezentačnej kariéry som absolvoval mnoho európskych a svetových podujatí tak tiež som účastník dvoch letných paraolympijských hier a to Londýn 2012 a Rio 2016
Od roku 2014 je pravidelná rehabilitácia v rehabilitačnom centre Neurino s.r.o. súčasť môjho života i mojej prípravy na reprezentačné podujatia. Veľmi by som chcel pokračovať v rehabilitácii.

Za pochopenie a akúkoľvek pomoc Vám vopred ďakujem.

Dobrým skutkom pre Jakuba Nagyho je finančný dar 1992 Eur na rehabilitáciu v Neurino s.r.o.

Jakub Nagy
Šamorín
Telefon: + 421 918 836 611

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz