Zoznam darcov

  • 116,00 EUR charitatívna akcia (Orave... 5.3.2014
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 116,00   EUR .

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz