Zoznam darcov

  • 2 420,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 22.9.2022
  • 30,00 EUR Anonymný darca 25.8.2022
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 2 450,00   EUR .

Angelmanov syndróm je zriedkavé genetické ochorenie, ktorým trpí na Slovensku cca 20 detí. Diagnóza zahŕňa problémy s pohybom, ataxiu, neschopnosť rozprávať, ťažkú mentálnu retardáciu, epilepsiu.

Napriek tomu sú deti s Angelmanovým syndrómom neustále usmiate a milujú ľudí a  spoločnosť. Každoročne sa koná stretnutie, na ktorom si rodičia trochu oddýchnu, vymenia poznatky, skúsenosti a deti zatiaľ absolvujú terapie, ktoré im pomáhajú posúvať sa vpred.  Na tento rok sme naplánovali nasledovné terapie pre prihlásených 12 detí – muzikoterapiu, canisterapiu.

Také je pozvaná špeciálna pedagogička, ktorá bude s deťmi pracovať na ich mentálnom rozvoji.

Všetky terapie, ktoré budú deti absolvovať v priebehu troch dní, sú v celkovej sume 2450 €.
ĎAKUJEME všetkým za finančný dar, ktorý podporí toto stretnutie.

Jarmila Stankovianská

Dobrým skutkom pre občianske združenie Domčo 13 je finančný dar 2 450 € na úhradu terapií pre deti s Angelmanovým syndrómom počas stretnutia.

Jarmila Stankovianská
Rojkov
Tel: 0904342143

Súvisiace články

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140