Zoznam darcov

  • 1 500,00 EUR 2% z daní 19.4.2018
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 1 500,00   EUR .

Keďže roky pracujeme s hendikepovanými deťmi a prax nám každodenne dokazuje, že takéto deti nepotrebujú len najesť, dodržať pitný režim, prípadne prebaliť, ale potrebujú hlavne lásku, uznanie, podporu a pomoc vo chvíľach, keď sú smutní, nebolí ich "len" srdiečko, ale aj celé telo. Tieto deti okrem toho, že o nich rodičia nemajú záujem, sú "postihnuté" aj svojimi diagnózami, ktorých vôbec nie je málo. Jedným z hlavným problémom týchto detí je tiež tzv. „ponorková choroba“. Deti sú 24 hodín v jednom prostredí, stále s tými istými ľuďmi, ktorí sa síce o nich starajú s láskou, ale stretávanie sa s novými ľuďmi, s novými situáciami, prežívať nové zážitky je pre nich veľmi dôležité. Pomáha to pri ich všestrannom rozvoji. Prechádzky a športovanie sú jedny z mála aktivít, pri ktorých tieto deti nenútenou formou získavajú nielen rôzne zručnosti (jemná, hrubá motorika, sebakontrola, sebazaprenie, tímovosť ...), ale robia niečo aj pre svoje zdravie.

V dvoch skupinách je 15 detí vo veku od 6 do 18 rokov. Každoročne sa im snažíme zorganizovať cca týždňový výlet niekde mimo detského domova. Deťom to veľmi prospieva, pretože v domove sú v uzavretých oddeleniach, dokonca aj školu majú cez chodbu, takže takýmto spôsobom im zabezpečujeme kontakt s cudzím prostredím, s ľuďmi ktorých nepoznajú. Je to pre nich veľký zážitok a dokážu potom z neho žiť a fungovať celý nasledujúci rok.

Vďaka Dobrému Skutku, ktorý nám vlani svojím finančným darom umožnil zabezpečiť pre deti nezabudnuteľný týždňový pobyt v Terchovej, mohli deti prežiť dni plné zábavy, hier a turistiky. Tento rok by sme ich radi vzali do Jánskej doliny. Je to krásny kraj v okolí Liptovského Mikuláša, kde sa deti do sýtosti budú môcť vybehať, vyjašiť, vyšportovať a nadýchať čistého horského vzduchu. Na pláne máme návštevu Stanišovskej jaskyne, Banskej Štiavnice, Vysokých Tatier, Tatralanie... Nakoľko by sme radi vzali na pobyt štrnásť detí, s ktorými musia ísť aspoň štyria dospelí, vybrali sme chatu Partizán neďaleko Liptovského Jána. Cena za týždňový pobyt pre nás všetkých je 1 500 eur. Stravu si budeme tak ako vlani zabezpečovať sami - budeme si variť, aby sme ušetrili. Avšak stále je to pre nás dosť vysoká suma. Ide nám o to, aby deti zažili raz v roku niečo nové a vyskúšajú si byť v inom prostredí ako v detskom domove.

Dobrým skutkom pre Detský domov v Dedine Mládeže je finančný dar 1 500 Eur na pobyt na chate v Jánskej doline.

Občianske združenie DeD Slniečko
Telefon: 0905 912 472

Fotogaléria

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz