Zoznam darcov

  • 865,86 EUR 2% z daní 20.1.2015
  • 6,00 EUR Anonymný darca 15.9.2015
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 871,86   EUR .

Alžbetka je ťažko fyzicky a mentálne postihnutá, je to ležiace dieťa a prenos do auta a z auta do domu si vyžaduje zdvíhacie zariadenie, pretože máme schody. Naša finančná situácia nám nedovoľuje uhradiť tieto doplatky, preto sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc.

Transparentný účet: 2700376999/8330 + IBAN: CZ 152 010 000 000 270 037 6999
Všeobecné obchodné podmienky
Tvorba webových stránok - Neternity.cz